Ciljevi i djelatnost

Ciljevi i djelatnost Saveza su: obrazovanje i usavršavanje stručnih kadrova, utvrđivanje sistema i kalendara sportskih takmičenja, realizovanje informativnog sistema o sportskim organizacijama, sportistima, sudijama i sportskim radnicima, organizovanje sportskog marketinga, organizovanje i sprovođenje programa sportskih djelatnosti, planiranje razvoja i unapređenje sporta, koordinacija aktivnosti na zastupanju zajedničkih interesa udruženih članica pred državnim i drugim institucijama, učešće u definisanju normativa i standarda u distribuciji budžetskih sredstava za finansiranje sporta, priprema i realizacija programa sporta školske omladine, podržavanje aktivnosti na zdravstvenoj zaštiti sportista, dodjeljivanje priznanja i nagrada, obavljanje i drugih poslova i zadataka u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom Saveza.