Finansiranje sporta

Općina Zavidovići redovnim planiranjem transfera za fizičku kulturu i sport nastoji pospiješiti sveukupni razvoj sporta. U budžetu za 2017.g. planirana su sredstva od 185.000,00 KM.  Utvrđivanjem Kriterija od strane posebno imenovane komisije određuje se raspodjela prema osnovnoj namjeni sredstava i način realizacije ovog transfera, i to:

 1. Amaterski sportski klubovi ( prva i druga kategorija )
 2. Amaterski sportski klubovi i sportska udruženja invalida
 3. Sportska udruženja koja se bave školskim sportom, rekreativnim sportom i sportom za djecu i mlade
 4. Sportske manifestacije
 5. Interventna sredstva-rezerva

Također, indirektna pomoć Općine, možda i značajnija od navedene je mogućnost besplatnog korištenja sportske dvorane za klubove dvoranskih sportova i gradskog stadiona za potrebe NK ‘’Krivaja’’

Osim ovoga sportski klubovi se sufinansiraju iz Budžeta ZDK i to:

 1. Sufinasiranje kotizacija za takmičenja sportskih klubova
 2. Sufinansiranje sportskih aktivnosti klubova i udruženja koja obavljaju djelatnost iz područja sporta i tjelesnog odgoja
 3. Sufinansiranje sportskih takmičenja invalida
 4. Sufinansiranje sportskih takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola
 5. Podrška uspješnim i perspektivnim sportistima
 6. Podrška radu i aktivnostima sportskih saveza ZDK
 7. Podrška organizaciji međunarodnih turnira, atletskog mitinga koji su od značaja za Zeničko-dobojski kanton i BiH i podrška vrhunskim sportistima, osvajačima medalje na OI,SP i EP
 8. Interventna ( rezervna sredstva )

( Npr.Kotizacija za NK ‘’Krivaja’’ je 4.800,00 KM, Košarkaški klub ‘’Krivaja’’ 2.800,00 KM, ŽOK ‘’Zavidovići’’ 2.400,00 KM, RK ‘’Krivaja’’ 2.500,00 KM itd. )

Klubovima se također određuju i sredstva za ostale potrebe u manjim iznosima do 1000,00 KM, te posebna podrška invalidskom sportu, uspješnim pojedincima itd. Po navedenim osnovama naši sportski klubovi i udruženja ostvare podršku u ukupnom iznosu do cca 40.000,00 KM ne računajući podršku projektima, turnirima i sl.

Takođe u Budžetu su planirana i sredstva za funskcionisanje Sportskog saveza općine Zavidovići zasebnim Transferom za sportski savez u iznosu od 15.000,00 KM,  kao i za sufinasiranje i korištenje Gradske sportske dvorane Zavidovići zasebnim transferom u iznosu od 30.000,00 KM.