Golf klub “Krivaja” Zavidovići

Golf klub “Krivaja” Zavidovići osnovan je 2013. godine te okuplja ljubitelje ovog sporta iz Zavidovića. Trenutno ima preko 30 registrovanih igrača kao i reprezentativan golf teren koji se nalazi u Mitrovićima.

Ovaj klub je jedan od klubova koji ima tendenciju širenja jer u Bosni i Hercegovini ima jedan od najboljih golf terena. predsjednik kluba je Ferid Mujanovića a cijeli Upravni odbor je postavio visoke ciljeve te u narednom periodu planiraju da se odazovu na većinu takmičenja koja će biti organizovano. Golf klub “Krivaja” Zavidovići je već imao zapažene nastupe na državnim prvenstvu u Bosni i Hercegovini.