Karate klub “Krivaja-Bushido” Zavidovići

Klub ima oko 40 članova, od čega 14 registrovanih takmičara u četiri muške selekcije i 9  registrovanih takmičara u četiri ženske selekcije. Klub učestvuje na takmičenjima na državnom nivou i međunarodnim turnirima,  a organizator je Međunarodnog turnira  i seminara u karateu. U 2015.godini klube je osvojio 62 medalje i pehar za najuspješniji klub u okviru Karate saveza BiH. Karate klub ”Krivaja-Bushido” Zavidovići  je 2015 takmičarsku godinu završio sa osvojenih 66 medalja i formiranjem karate sekcije Kovači. Prvo polugodište 2016. godine završeno sa 67 osvojenih medalja i to: 6 evropskih, 1 balkanska, 16 međunarodnih, dok su ostale turnirske. U ovom polugodištu je završeno formiranje karate sekcija: Brezik, Hajderovići i Gostović.