Karate klub ”Mersad Kurtalić” Zavidovići

Klub ima oko 70 registrovanih članova u muškim selekcijama i preko 40 registrovanih članova u ženskim selekcijama. Klub je članica Karate saveza Bosne i Hercegovine i učesvuje na Državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine i brojnim međunarodnim turnirima u BiH i inostranstvu ( Turska, Švicarska, Poljska; Srbija ).Od kraja 2016. Godine klub je opremio reprezentativan prostor za treniranje koji ustupljuje i drugim sportskim kolektivima koji mogu da se prilagode uvjetima.