Kontakt

Sportski savez općine Zavidovići
ID broj: 421816868007
Adresa: Pinkasa Bandta 19
72220 Zavidovići

Kontakt email: sportskisavezzdici@gmail.com
Telefon: 062/594-590