Misija

Sportski savez općine Zavidovići i sportske organizacije iz različitih sportskih disciplina sa područja općine Zavidovići koje su saglasno svojom voljom i izraženom željom radi ostvarivanja svojih zajedničkih ciljeva, potreba i interesa udružene u Sportski savez općine Zavidovići, kao i druge sportske asocijacije i udruženja upisana u registar udruženja u skladu sa zakonom, imaju za cilj ostvarenje jedinstvene misije razvoja i jačanja sporta kao djelatnosti od posebnog interesa za građane općine Zavidovići. Njihovi zajednički ciljevi i zadaci prvenstveno su: usklađivanje zajedničkih interesa u planiranju razvoja sporta i tjelesne kulture, organizovanja i sprovođenja sportskih programa i unapređenja sporta i tjelesne kulture; izgrađivanje prijedloga, stavova, mišljenja i inicijativa o pitanjima od zajedničkog interesa; programiranje, planiranje i realizacija usvojene politike razvoja sporta i tjelesne kulture; organizovano, kvalitetno i dostojno prezentovanje Općine Zavidovići na nivou Kantona, Federacije, BiH i u međunarodnim takmičenjima; utvrđivanje metoda i oblika rada za ostvarivanje zajedničkih ciljeva, zadataka i interesa, kao i drugih poslova i zadataka; utvrđivanje i drugih poslova i zadataka ako se isti utvrde i zaključe.