O nama

Upravni odbor:
1. Elvir Starčević, predsjednik,
2. Amir Husejnović, dopredsjednik.

Članovi Upravnog odbora:
3. Mirela Bašić, ŽRK “Krivaja” Zavidovići,
4. Emir Balić, ekstremni sportovi, vodeni sportovi,
5. Emin Ferhatović, odbojka,
6. Abel Aličić, karate,
7. Haris Galijašević, RK “Krivaja”,
8. Mujo Parić, sport za osobe s posebnim potrebama,
9. Almir Kadrić, NK “Krivaja” Zavidovići.

10. Amir Muminović, predsjenik Skupštine.