Rafting klub “Krivaja-Zavidovići”

Ovaj Klub formiran je 2013. godine, nakon prestanka rada Rafting kluba „Krivaja“. Ima 30 članova kluba. Suorganizator je  Međunarodnog  raftinga na rijeci Krivaji “Za čistu Krivaju”.