Savez za sport i rekreaciju invalida općine Zavidovići

Predsjednik: Mujo Parić, mobitel: 061 397 725

Adresa: Ul. Dr. P Bandta br.19, telefon/fax: 032 877 744

E-mail: mujo.paric@gmail.com

Savez okuplja oko 70 sportista u različitim disciplinama invalidskog sporta. Organizator je općinskih takmičenja i nastupa na kantonalnim i državnim prvenstvima sportista invalida u svim selekcijama i kategorijama invalidskog sporta.