Savezi i društva

Sportski savez općine Zavidovići

Savez okuplja 26 članica. ( savezi, društva, udruženja i klubovi sa područja općine ) Sa svojim članicama djeluje na ostvarivanju javnog interesa u sportu na nivou lokalne zajednice. Organizator je ili suorganizator tradicionalne sportsko-kulturne manifestacije ”Izbor sportiste godine”, organizaciji seminara, edukativnih radionica za sportske radnike, organizacije promocije sportskih događaja kao i u pomoći organizacije značajnih sportskig događaja na nivou općine, pomaže u organizacijama drugih sportskih manifestacija kao što su: obilježavanje značajnih datuma koje organizuje s Općinom (1. Mart-Dan nezavisnosti, 15. Septembar-Dan Općine, 25. Novembar- Dan državnosti), međunarodni turnir u sjedećoj odbojci, međunarodne rafting utrke na rijeci Krivaji. Savez je nakon reorganizacije u drugoj polovici 2016. godine krenu intezivno da radi kako bi pomogao poravljanju sportskih uvjeta u gradu.

Savez za sport i rekreaciju invalida općine Zavidovići
Savez okuplja oko 70 sportista u različitim disciplinama invalidskog sporta. Organizator je općinskih takmičenja i nastupa na kantonalnim i državnim prvenstvima sportista invalida u svim selekcijama i kategorijama invalidskog sporta.

Društvo pedagoga fizičke kulture općine Zavidovići


Društvo kroz školske sekcije okuplja oko 550 članova u različitim sportovima i 45 stručnih saradnika. Organizator je i učesnik općinskih, kantonalnih i federalnih školskih sportskih takmičenja, kao i različitih sportskih manifestacija: Male olimpijske igre, planinarski pohodi, Međunarodna atletska utrka ”Vivicitta”, obuka neplivača i slično.