Sportski klub ”Bubamara” iz Zavidovići

Klub ima 40 članova registrovanih u pionirskoj selekciji. Učestvuje u Bubamara Cup-u Kamenici i Bubamara Cup-u Sarajevo i Bubamara Cup-u u Češkoj.