Sportski klubovi za djecu uzrast do 12 godina

UG ”Sportski klub Napredak” Zavidovići


Klub je osnovan u 2015. godini sa ciljem stvaranja uslova za organizovanje, provođenje i razvoj sportova, kao što su: fudbal, rukomet, fitness, body buliding i drugi sportovi.

Sportski klub ”Bubamara” iz Zavidovići


Klub ima 40 članova registrovanih u pionirskoj selekciji. Učestvuje u Bubamara Cup-u Kamenici i Bubamara Cup-u Sarajevo i Bubamara Cup-u u Češkoj.

Univerzalna škola sporta „Lider“


Ovo udruženje radi sa djecom osnovnih škola na razvijanju sporta među mladima. Organizator je sportskih susreta mladih na nivou općine i regije, uspješno učestvuje na turnirima u odbojci i nogometu. Udruženje broji 40 muških registrovanih članova i 60 žeskih registrovanih članova.