Sportski objekti

Na području općine Zavidovići trenutno su u funkciji sportski objekti:

  • Nogometni stadion, javni sportski objekat, izgrađen na zemljištu u vlasništvu Općine, kojim upravlja Nogometni klub “Krivaja”.

Vrijednost podloge negometnog stadiona je cca pola miliona konvertibilnih maraka.

Klubske prostorije smještene u zgradi inžinjeringa nemaju grijanja iz razloga što su u prethodnom periodu bile povezane na kotlovnicu Prve osnovne škole, dok je novi vlasnik zgrade inžinjeringa kupovinom objekta i izgradnjom vlastite kotlovnice skinuo klub sa sistema grijanja. Klubske prostorije zahtjevaju rekonstrukciju zbog dotrajalosti. U saradnji sa Općinom ( 15.000,00 KM )  i drugim donatorima klub je nabavio umjetnu travu za formiranje pomoćnog stadiona.

  • Sportska dvorana, javni sportski objekat, u vlasništvu Općine, koji je Odlukom Općinskog vijeća dodjeljena na upravljanje Ženskom rukometnom klubu „Krivaja“. U periodu od 2013-2015.g. u sportskoj dvorani su izvršene velike sanacije koje se odnose na uređenje sanitarnih čvorova, svlačionica, predulaza i ulaza u dvoranu i službenih prostorija, zamijenjen je krov nad svlačionicama, urađen potpuno sporedni ulaz u dvoranu, prilazi za invalide, zamijenjen jedan dio stolarije u svlačionicama…

U toku 2015.g. je urađena rekonstrukcija i postavljanje kalolifera za grijanje ( po dva iza golova ). Bitno je istaći da je obebijeđeno i dogrijavanje pomoćnih prostorija ( svlačionice i službene prostorije ) nabavkom zidnih grijalica.

Neophodno je izvršiti rekonstrukciju krovne površine (koja je u toku), kao i elektroinstalacija koje takođe nisu mijenjane i za koje je teško pronaći odgovarajuće sijalice. Potrebna je i izmjena stolarije koja je dotrajala i u jako lošem stanju. Dvorana posjeduje aparate za gašenje požara, hidranti nisu u funkciji bili niti kod preuzimanja dvorane na upravljanje i korištenje. Pred kraj grejne sezone došlo je do kvara na peći za grijanje te je istu neophodno zamijeniti do početka nove grejne sezone. Utvđeno je da je posljedenje instalirana peć bila male snage za potrebe dvorane, naročito ako se ima u vidu stanje stolarije i krova. Stalno loženje u nastojanju zagrijavanja na propisanu temperaturu dovelo je do skraćenja roka trajanja peći.

Saradnjom Općine, Druge osnovne škole i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport projekat rekonstrukcije sportske dvorane je prihvaćen na višim nivoima, a konačna realizacija je planirana za 2017.godinu.

  • Sportsko rekreatini centar „Partizan“
  • Teniski tereni Teniskog kluba “Zavidovići” su dva teniska igrališta. Plan je napraviti još dva teniska terena od kojih bi jedan bio zatvoren kako bi se moglo trenirati u zimskim uslovima. Neophodnost još jednog teniskog igrališta ogleda se u tome što se teniska takmičenja ne mogu organizovati na nivou kantona i federacije ako klub nema najmanje tri ( teniska ) igrališta. Rješenje za izgradnju novih teniskih terena vjerovatno će se morati tražiti na drugoj lokaciji.
  • Školske sportske dvorane osnovnih i srednjih škola sa područja općine ( Prva OŠ, OŠ Vozuća, Kovači, Gostović, Hajderovići, Srednja tehnička škola, Gimnazija i Mješovita srednja škola),

Sportske dvorane osnovnih i srednjih škola su u funkciji izuzev dvorane O.Š. ”Vozuća” koja je prethodnih godina bila zatvorena iz bezbjedonosnih razloga. Tenutno su stečeni minimalni uslovi za rad, te se ista koristi ali je parket na mjestima podignut, krov u jednom dijelu sale prokišnjava, tako da je taj dio dvorane zatvoren.

P.Š. Ribnica je također devetogodišnja škola, međutim ona ne posjeduje sportsku dvoranu tako da se  TiZO realizuje u holu škole i na otvorenom sportskom poligonu.

  • Malonogometni stadioni na seoskim mjesnim područjima u vlasništvu mjesnih zajednica
  • Sportski rekreativni tereni u MZ „Ridžali-Džebe“, MZ „Klek“ i MZ „Asim Čamdžić“
  • Sportski tereni na području Kamenice i Maoče.
  • Streljana: Entuzijazmom pojedinaca, saradnjom sportista Općine i JU ”Centar za kulturu” uz podšku Općine danas imamo sportski objekat kakavim se malo koja općina može pohvaliti. Uslovi za rad i streljaštvo kakvi trenutno postoje omogućili su značajan razvoj streljaštva na našoj općini.