”Streljački klub Zavidovići” Zavidovići

Klub je osnovan u 2013.godini sa ciljem planiranja, usavršavanja i popularizacije razvoja streljaštva na području općine Zavidovići. Kroz sportske sekcije Streljačkog kluba Zavidovići  je prošlo oko 500 članova u 2015.godini.