Vizija

Sportski savez općine Zavidovići i sportske asocijacije udružene u Savez nastoje ostvariti svoje interese tako što preko organa Saveza zajednički: utvrđuju mišljenja,prijedloge, inicijative u vezi sa donošenjem i ostvarivanjem planova društveno-ekonomskog razvoja Općine i da na osnovu njihovih interesa utiču na ostvarivanje što povoljnijih uslova razvoja sporta i tjelesne kulture na području Općine Zavidovići; učestvuju u definisanju normativa i standarda na osnovu kojih nadležni organi Općine vrše raspodjelu sredstava iz prihoda Općine i Kantona za finansiranje potreba i interesa društva u sportu i tjelesnoj kulturi, u smislu Zakona o sportu; učestvuju u utvrđivanju prijedloga za raspodjelu sredstava Općine i Kantona za finansiranje potreba i interesa društva u sportu i tjelesnoj kulturi, u smislu Zakona o sportu; organizovano i djelotvorno iznose zahtjeve pred organe Općine, Kantona, Federacije i države BiH, a naročito u: planiranju izgradnje, održavanju i korištenju objekata u kojima se održavaju sportska takmičenja i ostvaruju programi sporta i tjelesne kulture, zdravstvenoj zaštiti i osiguranju sportista i učesnika u sportu i tjelesnoj kulturi, kandidovanju sportskih organizacija za organiziranje sportskih priredbi i manifestacija od značaja za Općinu, Kanton, Federaciju i državu BiH, utvrđuju sistem takmičenja, daju prijedloge i mišljenja o sistemu takmičenja sportskih organizacija na nivou Kantona, Federacije i države BiH; utvrđuju, donose i usaglašavaju programe općinskog prezentovanja iz oblasti sporta; definišu uslove i načine usavršavanja i školovanja stručnih kadrova; utvrđuju kriterije i mjerila za organizovanje određenih sportskih manifestacija i takmičenja; organizuju sportske manifestacije i priredbe od značaja za Općinu; utvrđuju kriterije i mjerila za finansiranje određenih sportskih djelatnosti iz sredstava koja Savez ostvari vlastitom djelatnošću; informišu javnost o sveukupnom razvoju i rezultatima sporta na području Općine; obezbjeđuju po zahtjevima udruženih članica izvršavanje određenih usluga; definišu i provode metode i oblike aktivnosti s ciljem ostvarivanja dogovernih zahtjeva i potreba; utvrđuju kriterije i dodjeljuju društvena priznanja i nagrade.